PROGRAMUL ERASMUS

 

 Prezentarea programului Erasmus  |
 

Erasmus un program pentru comunitatea academica
din Universitatea Nationala de Arte, Bucuresti

 
[EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students] este component al Programului LIFELONG LEARNING si se adreseaza invatamantului superior prin intermediul careia continua - intr-o forma revizuita si extinsa, proiectul de actiune al Comunitatii Europene pentru mobilitatea studentilor si programul SOCRATES.

ERASMUS a fost lansat in anul 1987 sub forma unui program destinat sprijinirii studentilor in scopul efectuarii unei perioade de studii intr-o alta tara europeana, avand ca avantaj recunoasterea formala a perioadei petrecute in institutia partenera. Incepand cu anul 1995 ERASMUS a devenit o componenta a programului Socrates al Uniunii Europene. Conceptia generala si obiectivele noului program au evoluat, astfel incat mobilitatea reprezinta in prezent doar unul dintre aspectele vizate la nivelul studentilor si al personalului didactic. Participarea la activitatile Programului LLP (Lifelong Learning Program) are drept scop dezvoltarea activitatilor academice specifice (invatamant, cercetare si inovare) prin intermediul programelor de cooperare internationala. Noul program european propus sub numele Erasmus pentru toti (2014-2020) prevede reunirea unui registru larg de activitati ale UE in invatamantul superior, scolar, profesional si pentru adulti, in politicile din domeniul tineretului si sporturilor pentru toti.

 

 

Carta Universitara ERASMUS

 
Carta Universitara Erasmus (EUC) este elementul de baza in orice activitate de cooperare europena pe care o universitate o poate desfasura in cadrul programului ERASMUS.

Carta aprobata de Comisia Europeana stabileste principiile fundamentale si cerintele minimale, punand in evidenta activitatile ERASMUS pe care orice universitate trebuie sa le respecte.

Comisia Europeana a acordat Universitatii Nationale de Arte, Bucuresti in anul 2007 carta universitara Erasmus nr. 229142-IC-1-2007-1-RO-ERASMUS-EUCX-1 UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE (U.N.A.) RO Bucharest RO BUCURES29 Extended. Acesta carta confera universitatii noastre drepturile de a participa in activitatile programului Lifelong Learning, de a candida la Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale cu scopul solicitarii finantarii activitatilor descentralizate (SMS, SMP, STA, STT si OM) cat si la Comisia Europeana pentru finantarea activitatilor centralizate.

 

 

Actiuni ce pot fi realizate in cadrul Cartei Universitare Erasmus:

 

 • Mobilitati studenti (SMS);
 • Plasamente studenti (SMP);
 • Mobilitati personal didactic pentru predare in institutii de invatamant superior (STA);
 • Formarea personalului didactic si nedidactic in institutii de invatamant superior (STT);
 • Programe intensive (IP);
 • Cursuri intensive de limba (EILC);
 • Organizarea mobilitatilor (OM);
 • Dezvoltarea programelor de studiu (CD);
 • Cooperare intre universitati si intreprinderi;
 • Modernizarea invatamantului superior;
 • Campusuri virtuale;
 • Retele Tematice;
 • Masuri complementare.

 

 

Biroul Programe Educationale Comunitare / Programul de invatare pe tot parcursul vietii LLP

 
Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti are ca obiectiv pe termen mediu si lung dezvoltarea cooperarii in domeniul educatiei artistice si al cercetarii stiin.ifice aplicate in arte si design. In scopul largirii dialogului educational cu institutii de invatamant superior artistic din Europa, UNArte Bucuresti a derulat timp de sase ani programul Erasmus dezvoltand actiunile de mobilitati de studiu pentru studenti si mobilitati de predare si formare pentru personalul didactic si din administratie. In anul universitar 2011-2012 au fost realizate 31 de mobilitati pentru studii si 4 deplasari in scopul desfasurarii unor activitati didactice. Programul Erasmus s-a desfasurat cu rezultate benefice pentru procesul de invatamant si recunoasterea europeana a Universitatii Nationale de Arte Bucuresti intre anii 2007-2013.

 

 

Obiective specifice internationalizarii si integrarii in standardele europene de calitate ale invatamantului superior de arta

 

 • Intensificarea contactelor cu institutiile HEI din tarile Uniunii Europene pentru depistarea de noi parteneri la mobilitati si proiecte educationale prin Bilateral Agreement-uri;
 • Consolidarea strategiilor interne de crestere a accesului, mobilitatii, promovarii si sustinerii cu fonduri convergente a ac.iunilor individuale si a retelelor Erasmus din invatamantul artistic;
 • Crestera numarului de mobilitati incoming si outgoing cu minimum 20% pe an pana in anul 2020;
 • Intensificarea unor actiuni de gasire a potentialilor parteneri pentru consortii si institutii de productie si cultura in domeniul creatiei artei vizuale si designului care pot devein gazde pentru plasament post-graduate( master si doctorat)
 • Initierea/participarea la Programe Intensive Erasmus incepand din anul universitar 2014-2015.

 

 

UNA Bucuresti ERASMUS EXTENDED UNIVERSITY CHARTER
RO BUCURES 29

 
Locatie: Universitatea Nationala de Arte Bucuresti
Biroul Programe Educationale Comunitare (I.E.P.O.)
Adresa: Calea Grivitei 28, Sector 1, 010702, Bucuresti, Romania
Tel. +4074 517 8920, +4072 882 0337, Tel/Fax.+ 4021 529 6602
Email: sladescu.viorica@gmail.com

 
Componenta anul 2013:
Erasmus Institutional Coordinator: Conf. univ. dr. Viorica Ioana Sladescu
Contabilitate: p/t - Niculina Lupu
Secretar/Documentarist proiect: p/t - arh. Claudia Constantinescu

 

 

Anexe

 
>> Programul de mobilitati Erasmus al Uniunii Europene
>> Carta Studentului Erasmus

 

NOUTATI / EVENIMENTE

 

|