DEPARTAMENTUL CONSERVARE SI RESTAURARE /
PREZENTARE

 

 

Primele cursuri de conservare şi restaurare, limitate la domeniul picturii murale, s-au desfăşurat încă din anul 1970 în cadrul Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. Devenind ulterior secţia de Artă Monumentală–Restaurare, cu o dublă specializare, disciplina restaurării a căpătat o pondere mai mare prin extinderea preocupărilor în domeniul mobilierului şi al picturii pe lemn. Secţiei i-a fost ataşat un laborator de chimie iar începând cu anul 1990 a devenit secţie de sine stătătoare, consacrată exclusiv conservării şi restaurării operelor de artă. Din anul 2011 funcţionează ca program de studiu în cadrul Departamentului de Istoria şi Teoria Artei si Conservare-Restaurare a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti.

Pregătirea studenţilor include pe de o parte însuşirea noţiunilor teoretico–ştiinţifice de specialitate, tehnologii de cercetare şi metodologii de conservare–restaurare, iar pe de altă parte o cultură adecvată în istoria artei, istoria materialelor şi tehnicilor artistice şi estetică. Cursurile teoretice se desfăşoară în concomitenţă cu o pregătire practică de specialitate constând în lucrări practice în laboratoarele şi atelierele secţiei, în practica de şantier.

In primii trei ani de studiu studenţii iau contactul cu noţiunile generale în ceea ce priveşte conservarea restaurarea picturii murale, a picturii pe lemn şi sculpturii, urmând ca specializarea pe una din cele trei direcţii de studiu să se desfăşoare pe perioada studiilor postuniversitare – master.

Programul de studiu conservare si restaurare ofera studentilor sai pe perioada studiilor urmatoarele facilitati: accesul in ateliere specializate in metodologia conservarii – restaurarii operei de arta (pictura murala si pictura pe lemn); accesul in laboratoarele de investigatii fizico-chimice si biologice cu posibilitatea utilizarii, pentru lucrari in cadrul programului de studii a microscopiei, prelucrarii digitale a datelor, a aparaturii de masurare si control al microclimatului; accesul in sala de expozitie a universitatii cu posibilitatea organizarii unor expozitii consacrate preocuparilor personale si de grup; Posibilitatea de documentare in biblioteca UNArte, spatiu ce ofera acces la albume, carti de arta, periodice si publicatii de specialitate in sala de lectura sau prin imprumut si in biblioteca sectiei; Cazare in caminul UNArte; Burse de studii si burse sociale; acces gratuit pe baza de legitimatie in toate muzeele de arta din tara; asistenta medicala gratuita.

Incepind cu anul 1999, sectia CROA a devenit partener constant in proiecte cu aplicatie in domeniul conservarii-restaurarii operei de arta si indeosebi a monumentelor istorice. Astfel, sectia a participat la proiecte cuprinse in planul MIC, in programele CERES, ORIZONT 2000, MENER, AMTRANS, CULTURA 2000. In intervalul 2002-2003 sectia noastra a intrunit punctajul necesar pentru a face parte din reteaua CENTRELOR DE EXCELENTA.

 

NOUTATI / EVENIMENTE

 

 

<< inainte          ||          inapoi >>